Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelse
Karin Rukin, ordf
Gunnar Cervin, vice ordf
Therese Grahn, kassör
Anna N Wilson, sekr, adjungerad ledamot
Caroline Alexandersson, ledamot
Maria Fristedt, 1:e suppleant
Ola Persson, 2:e suppleant
Revisorer
Martin Andersson
Mariko Carlsson Heie (suppleant)
Valberedning

Anna Cervin, sammankallande

Åsa Massleberg

 
Våra sponsorer