Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Vill du bli medlem i vår förening? Klicka här!
COVID-19
2020-09-14 11:49
Hej! 
Med anledning till att folkhälsomyndigheten har kommit med nya restriktioner vill vi i klubben kommentera detta. Vi anser att man trots ett negativt svar ändå inte skall återgå till gymnastiken tills man är helt frisk. Är man sjuk i form av feber, snuva eller hosta så bör gymnasten stanna hemma så vi inte smittar ner våra ledare och andra barn i gruppen. Det är heller inte bra att träna när man är sjuk. har ni några frågor så kontakta styrelsen på stromstadgymnastik@gmail.com. 
Med vänlig hälsning, 
styrelsen 

nedan ser ni folhälsomyndighetens information:   

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka. Omfattningen av testning av barn och unga varierar mellan olika regioner. Målsättningen med vägledningen är att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga sker på ett likartat sätt i alla regioner.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

Vägledningen påvisning av covid-19 hos barn och unga vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt beslutsfattare i regionerna. 


Ny logga
2020-09-03 08:35
Hej! 
Nu kan vi stolt presentera våran nya logga som Tobias Grahn tillsammans med Caroline Alexandersson och Gunnar Cervin har skapat. 

Vi ville skapa en logga som kändes rätt i tiden men som dessutom är tidlös. Vi ville ha några symboler som hade med gymnastik att göra. Dessa som vi nu valt är symbolen för flickflack och salto när man bedömer gymnastik. Hoppas ni tycker att den är lika fin som vi gör. 

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen 
Terminsstart 24 augusti
2020-08-17 21:43
Nu drar vi igång verksamheten efter sommaruppehåll! Se utskick från era ledare:)
Årsmöte 17 mars
2020-01-29 18:05
I matsalen i NS-hallen, kl 18.00
Handlingar ligger  nu under medlemssidorna och under dokument i mappen årsmöte 2020. 
2019-11-22 17:22
Ledarutbildning
Onsdagen 20 nov hade vi ett intensivpass för våra ledare med Sebastian från NIF-gymnaster som instruktör. Många bra tips för uppbyggnad och tänk med målbilder:)
Nyheter från våra grupper
16 Bamsegympa , 13/10 15:27 
17 Bamsegympa, 13/10 15:21 
16 Bamsegympa , 08/09 09:24 
17 Bamsegympa, 08/09 09:19 
 
Våra sponsorer